İLKE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Kamera Güvenlik Sistemleri
Takvim

Anasayfa

Kamera sistemleri kullanım alanları ve faydaları

Kurumlar, kuruluşlar ya da şahıslar karşılaşabilecekleri iç ya da dış tehditlere karşı, günümüzde en yaygın kullanılan

  • kamera sistemleri,
  • alarm sistemleri ve
  • yangın ihbar sistemlerini

tercih etmektedirler. Kamera sistemleri kullanım alanlarına göre çok ciddi kazanımlar sağlayan, maddi ve manevi zararları minimize eden, meydana gelen kazaların ya da olayların sebeplerinin belirlenmesini sağlayan son derece etkili elektronik güvenlik sistemleridir.Kamera sistemleri seneler boyunca güvenlik sektöründe önemli bir rol oynamıştır. Bu sistemler güvenlik personeli tarafından izlenen bu işe ayrılmış bir monitöre sinyaller gönderen kabloyla bağlı güvenlik kameralarından oluşmuştur. Yeni teknolojilerin uygulamaya konulmasıyla birlikte kamera kayıt sistemleri için yeni tasarım kavramları ve uyum imkanları doğmuştur.

Son 10 yıl içinde mikroişlemciler, CCD kameraları, görüntülü sinyal iletim yöntemleri ve çoklayıcı (matris) seçicilerdeki gelişmeler eski, geleneksel sistemlerin sınırlılıklarını ortadan kaldırmıştır.

Günümüzde, eskiye göre kabloyla ulaşılamayacak kadar çok uzak alanları izlemek, görüntüyü, hareket görünen bir alana çevirmek ve 16 kameradan tek bir görüntü kayıt cihazına kayıt yapmak mümkün olmaktadır.

Yeni uygulamaya konulan ürün ve cihazlar, müşterilerin de bir görüntü yönetim sisteminin uygulanmasından doğabilecek sorumlulukları anlamış olmalarını gerekli kılmaktadır. Kuruluş, kapalı devre televizyon sistemi ile bağlantılı olan işletim parametrelerinin yönetsel kontrollerin ayarlanmasından sorumlu olacak bir kişi bir sistem yöneticisi - tayin edebilir.

Sistem yöneticisinin, kuruluşun güvenlik ve korunma amaçlarına yardımcı olacak CCTV politikalarının ve iç kurallarının geliştirilmesinde yönetici ekiple birlikte çalışması gerekmektedir. Bir Kamera sistemi kurmayı planlayan kuruluşlar çalışanlarına bunun amaçları hakkında eğitim sağlamalıdır. Yönetim, şirketin, şirkete ait varlıları koruma, çalışanları koruma ve güvenli bir iş ortamı sağlama arzusunu açıklamalıdır. Çalışanlar yararlarını anladıkları zaman CCTV Kamera sistemlerini kabul edeceklerdir.

Kamera sistemleri ve teknolojik gelişmeler

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile kamera sistemleri için kullanılan güvenlik kameralarında, yüksek çözünürlüklü, kullanılacağı alana göre hareketli, otomatik tur yapabilen, otomatik zoom ve focus yapabilen, hatta hareketi takip eden kameralar çok sayıda seçenek ile ülkemizde yaygın ve ciddi bir tüketici kitlesine sahiptir. Gittikçe yaygınlaşan kamera sistemleri özel kişilerin konutlarını ya da iş yerlerini, apartman ve site girişlerini ortak kullanım alanlarını, çocuk parklarını, otoparkları site ve apartmanların giriş çıkış noktalarını güvence ve kayıt altına almaktadır.

Kapalı devre kontrol sistemleri artık gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir Dünyada güvenliğin önemi sürekli artması elektronik güvenlik sistemleri sektörünün gelişmesine yön vermiştir. Kamera güvenlik sistemleri teknolojisindeki gelişmeler sonucunda kamera kayıt cihazları ile gözetim, günümüzde mevcut olan en değerli koruma, güvenlik ve yönetim aracı halini almıştır. Mağazalar hırsızları ve dürüst olmayan çalışanları izlemek, asılsız kaza iddialarına karşı delil toplamak ve birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olabilen mağazalarda sergilenen malları gözetim altında tutmak için kamera sistemlerinden yararlanmaktadır. İmalatçılar, hükümetler, hastaneler ve üniversiteler ziyaretçilerin ve çalışanların kimliğini tespit etmek, tehlikeli çalışma bölgelerini izlemek, hırsızlığa karşı korunmak, bina ve park alanlarında güvenliği sağlamak için kamera güvenlik sistemleri kullanmaktadırlar.

Teknolojinin mümkün kıldığı ölçüde kamera güvenlik sistemleri için yeni kullanım imkanlarıda doğmaktadır. Korunma ve güvenlik alanındaki faydaları dikkate değerdir.

Kamera sistemleri olay belirlemede etkin kullanılmaktadır

Büyük işletmelerde kamera sistemleri personelin devam takibinde, oluşabilecek iş kazalarında sebep belirlemeye, zincir mağazalarda bütün şubelerin aynı anda takibine olanak sağlamaktadır. Uzun bir süredir, okullarda ana okullarında, hastanelerde, resmi kuruluşlarda aktif olarak kamera sistemi kullanılmaktadır. Depolanmış kamera görüntüleri çoğu zaman polise delil olarak sunulmuş ve yaşam alanlarımızı iş sahalarımızı hatta çocuklarımızın ve sevdiklerimizin yaşam alanlarını daha güvenli bir hale getirmiştir. Ancak, şunu da akılda tutmak gerekir ki kamera güvenlik sistemleri tek başlarına bir koruma sağlamazlar. Sistemi kullanan kişiler, sistemin kapasitesi hakkında bilgi sahibi, kullanımda vasıflı olmalı ve kamera sistemine yakalanan görüntü ve olaylara derhal tepki verebilmelidir. Tüm kamera güvenlik sistemlerinde olduğu gibi ürün seçimi kullanıcıların isteklerine göre belirlenmektedir.

Sistemi kurmakla yükümlü güvenlik firması ürünler satın alınmadan ve kurulum yapılmadan önce kameraların amaçlarını ve kamera sistemlerinin tesis edileceği ortamları analiz etmelidir. Kullanıcılar ise neyi hedeflediklerini bilmelidirler. Kamera sistemleri hızla gelişmeye devam ediyor Kamera kayıt cihazları, teknolojinin ilerlemesi ile kullanım alanına göre birçok özelliğe sahiptir. Çeşitli kombinasyonlarda kayıt yapma ve belirleme, ciddi boyutlarda kayıt depolama, çok kullanışlı ve anlaşılır arayüz, yardımcı yazılımlarla cep telefonlarından ve kişiye özel kurgulanmış PC programlarıyla tam anlamıyla kullanıcıya hizmet vermektedirler. Çin’de ki elektronik piyasasındaki ciddi teknolojik gelişmeler ve iş gücü, markalı ve pahalı cihazlara birçok alternatif getirmiştir.

Bugün birçok bütçeye uygun hazır paket kamera sistemleri ve OEM ürünlerle tüketici ile buluşmaktadır. Bu sistemler, kullanım alanlarına montajı ve teknik desteği ile hizmet sunan birçok güvenlik firması için iş alanı yaratmıştır. Kamera sistemleri istihdamda önemli bir alan oluşturmakta ve hızla ilerlemektedir. İleri ki senelerde, kamera sistemi piyasasında ki, yasal düzenlemelerle ve yetkilendirmelerle uygulama alanlarında hizmet kalitesinin ve ürün kalitesinin artması beklenmektedir. Güvenlik sistemlerinde, genellikle gece görüşlü sabit lensli kameralar tercih edilir. Bunun nedeni diğer kamera sisteminden gelen görüntülerin kaydedilmesi için kayıt cihazları kullanılır. Teknolojik gelişmeler sayesinde görüntüleri sabit diske dijital biçimde kaydetmek de artık mümkün olmuştur.

Kayıt ortamı olarak video kaset yerine, bilgisayarlarda kullanılan sabit disklere kayıt gelecek için çok şey vaat etmekle birlikte halen kamera kayıt cihazı en yaygın olarak kullanılan kaydetme yöntemidir. Saniyede 1 kareden 50 kareye kadar kayıt seçeneği bulunan ürünün sabit diskleri gelişen bilgisayar teknolojisi paralelinde büyütülmektedir. Böylelikle küçük bir ek yatırımla cihazın kayıt süresi artırılabilmektedir. Bir adetten 8 adede kadar sabit disk takılabilen modelleri bulunmaktadır. Kayıt süresi, seçilen kayıt türüne bağlı olarak değişmektedir. Güvenlik sektöründe kullanılan kameralarda CMOS kamera düzenlerine benzemeyen ve yakın geçmişte geliştirilen CCD ler kullanılmaktadır. Bugün, hemen hemen her güvenlik kamerasında görüntü yakalama için CCD kameralar kullanılmaktadır. Bu kameralar "görüntüleyici" mercekler tarafından yakalanan ışığı bir resime dönüştürür. CCD kameralar daha yüksek kontrast’a ve daha iyi çözünürlüğe sahip resimler oluşturarak görüntü oluşturulmasını güçlendirir ve geliştirirler. CCD kameralar daha hafif, daha küçük, daha hassas ve çok daha dayanıklıdır. Ayrıca, CMOS kameralardan daha canlı renkler üretirler. İster CCD ister CMOS olsun, kamera performansı büyük ölçüde alandan yansıtılan ışığa ve kameranın görüntüleyicisine bağlıdır. Yansıtılan ışık miktarı görüntüleyicideki duyarlı maddeyi harekete geçirecek düzeyde yeterli olmalı ve belirli bir kamera satın alınmadan ve montajı yapılmadan önce bu bilinmelidir. Mevcut ışık düzeyinin önemli ölçüde değişiklikler gösterdiği yerlerde otomatik iris kontrolüne haiz kameralar görüntü kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Otomatik iris kontrolü kameraların merceklerden geçen ışık miktarına göre irislerin otomatik olarak açılmasını ya da kapanmasını sağlar.

Örneğin, parlak, güneşli bir günde otomatik irisli bir kamera, kamera görüntüleyiciye fazla ışık gelmesini önlemek için irisi kısacaktır. Gece ise kamera daha fazla ışık gelmesini sağlamak için irisi açacaktır. Otomatik iris kontrolü bulunan kameralar yapay ışıklandırma uygulanan iç mekânlar gibi küçük ışık değişikliklerinin olduğu yerlerde tatbik edilmelidir. CCD'lerde her bir resim pixeli için bir yarı iletken elaman vardır. Eskiden bir güvenlik kamerası, görüntüyü kamera düzeninin hedefine odaklayan bir objektif ve kamera tüpü veya CCD ile taramayı sağlayan elektronik devre ve oluşturulan görüntü işaretini güçlendiren bir güçlendiriciden oluşmaktaydı. CCD’ler 1970 yılında kamera tüplerine alternatif olmak üzere geliştirilmiş ve bu görüntüleme elamanlarını kullanan kameraların yapımı üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. 1977 yılında ilk CCD kameralar amatör kullanıcılar için piyasaya sunulmuştur. CCD yarı iletken bir elemandır. Görüntü foto katot üzerine uygun optik düzenlerle düşürülür. CCD üzerinde bulunan foto katottan görüntünün ışık durumuna göre elektron üretilir. Işığa duyarlı elemanların her biri, üzerine düşen ışıkla orantılı olarak şarj olmakta ve çok kısa bir süre sonra her bir elemanda, elektriksel işarete dönüştürülen görüntü bilgisi bir hafızaya depolanarak görüntünün tümü oluşturulmaktadır.

Tüplü kameraların tersine boyutları çok küçük olan CCD üzerinde bulunan eleman Sayısı 190 bin civarındadır. Tüplü kameraların boyut ve kullanım zorluğu da CCD kameralara bağımlılığı arttırmıştır. CCD lerin üç temel işlevi bulunur. Bunlar kamera sistemlerinde kullanılan sayısal kameralar analog kameralardan farklı olarak görüntü işleme gücüne sahiptirler. Bu özellik sadece görüntüyü elde edip, dönüştürmek için değil, sayısal olarak yönetip, network ortamında iletmek amacı ile sıkıştırmak için de kullanılır. Görüntü kalitesi oldukça değişebilir, optik ve görüntü sensörünün seçimine, mevcut işleme gücüne, görüntü işlemcisi içinde yer alan algoritmanın karmaşıklığına ve seviyesine bağlıdır.

Kamera güvenlik sistemleri montaj öncesi keşif bilgileri:

Güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri de, oluşabilecek maddi ve manevi zararları önlemektir. Güvenlik sistemleri, montajı yapılmadan önce uzman kişilerce mekanın risk analizi yapılmalıdır. İyi bir keşif yapılarak hem kamera güvenlik sistemleri kurulum sürecinde ki maliyetleri en aza indirip, aynı zamanda risk bölgelerini sıfıra indirmek gerekmektedir. Bünyesinde fiziki güvenlik görevlisi barındıran kurum ve kuruluşlar beraberinde kamera güvenlik sistemleri kurarak insan hatalarını da minimize etmiş olacaktır.

İç ve dış tehditlere karşı yapılacak analizin büyük önemi vardır. Kamera güvenlik sistemleri ancak bilgili ve bu konuda eğitimli kişiler tarafından güvenlik açığı bırakmadan mekana adapte edilebilir. Bu sebepten mutlaka konusunda uzman kişilerden destek alınız. Güvenlik sistemleri çok çeşitli ürün yelpazesine sahiptir, ürünleriniz mutlaka amaca uygun seçilmeli ve sonrasında depolanan kayıtlara ulaşılmak istendiğinde problem yaşanmaması gerekmektedir, kayıtların olaylar sonrası ispat ve delil sayılacağını unutmayınız.

Kamera güvenlik sistemleri altyapı hazırlık:

Kamera güvenlik sistemleri kurulumunda alt yapının, kablolamanın ve kablonun kamera kayıt cihazına ve güvenlik kamerasına bağlanırken takip ettiği yolların bile önemi çok büyüktür. Görüntü kabloları, düşük bir görüntü sinyali taşıdığından zayıf akımla sinyal taşır. Bu sebepten daha yüksek akım taşıyan kabloların yanından yürütülmemelidir. Eğer mecbur bir yol izlenecekse mutlaka iyi izole edilmiş, yüksek gerilimlerin yarattığı manyetik alanlardan etkilenmeyecek kablolar seçilmelidir. Sonrasında, parazitli bir görüntü oluşmaya başlayacak ve bütün sisteme sirayet edecektir. Görüntü sinyali ile birlikte kameraya çalışması için aktarılacak 12 volt kablonun kalitesine göre ortalama 150 metreye kadar çekilmesinde fayda vardır.

Daha uzun mesafelerde kameraya gerekli güç 220 volt taşınarak, güvenlik kamerasının yanından 12 voltluk bir adaptörle beslenmesi gerekir. Kamera sistemleri, kurulurken eğer kablolama yer altından gidecekse mutlaka çelik ve plastik kaplı spiral borular kullanılmalıdır. Kamera güvenlik sistemleri için kullanılacak konnektör, adaptör ve ek yerlerinin dış ortamda kalacak kısımları çok iyi izole edilmelidir. Bu noktada ürünlerin ve montaj kalitesinin çok büyük önemi vardır. Kabloların görevi görüntü sinyalini kameradan kamera kayıt cihazına aktarmaktır. Günümüzde fazla sayıda görüntü aktarım yöntemi mevcuttur. Mevcut teknolojinin kendi avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Montajdaki ihtiyaç farklılıklarına göre aynı kamera güvenlik sistemlerinde kullanılabilen farklı görüntü aktarım imkanları bulmak mümkündür. Montajda kullanılacak kabloların seçimi, mesafe, alan, maliyet ve yerleşim gibi faktörlere bağlıdır. Bunlarla birlikte, neredeyse tüm aktarım yöntemleri değişik biçimlerde oluşan etkilerden ya da kayıplardan zarar görürler. İyi planlama ve montaj bu etkileri en aza indirmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan sinyal aktarım ürünlerinden bazıları arasında, koaksiyel kablo, fiber optik, telefon hatları, mikrodalga, kızıl ötesi ışın ve radyo frekansı sayılabilir. CCTV Kapalı devre televizyon diye adlandırılan kamera güvenlik sistemi, özel kablolara ihtiyaç duymaktadır.

Her ne kadar, bir koaksiyel kablo ve yanında da 3-4 adet kablo çekilebilse de bunun estetik ve ekonomik olmadığı açıktır. Bütün bu ihtiyaçların bir kablo altında toplanması neticesinde bu kablolar CCTV kablosu ismini almıştır. Bir CCTV koaksiyel kablo, kamera ile kayıt cihazı arasında sürekli bir bağlantı ya da kapalı devre sağlayan bir kablodur. Koaksiyel kablo yakınlardaki herhangi bir elektronik cihaz ya da elektrik kablolarından gelebilecek kötü etkileri en aza indirmek için izole edilmiştir. Görüntü sinyaline farklı bir sinyalin karışmaması için canlı ucun korunması gerekir.

Koaksiyel tip kablolar görüntü sinyali taşımada birebirdir. Koaksiyel kabloların ortasında kalın bir tel şeklinde veya çok telli bir kablo bulunur. Bu telin etrafı kalın plastik izolasyon ile kaplıdır. Plastiğin dışında ise birbirine saç örgüsü gibi sarılmış bakır tel bulunur. Bu tel bütün gövdeye sarılmış şekildedir. Bu örgü modeli, kablonun kırılmaması, küçük ölçülerdeki ezilmelerde bile sinyalin taşınabilmesi içindir. Ayrıca en fazla elektron iletişimini sağlar. Bu tip kabloların uçlarında ise BNC konnektörü adı verilen bir uç bulunur. Bu konnektörün özelliği en iyi iletimi sağlaması, sağlamlığı ve takıldığı yerden çıkmamasıdır. Birbirine geçirilen ve çoğaltılan birçok modeli üretilmiştir.

Kamera güvenlik sistemleri montaj bilgileri:

Kamera güvenlik sistemleri için kullanılacak güvenlik kameralarının, montajı şase almayacak noktalara monte edilmelidir. Demire monte edilecek güvenlik kamerasında, mutlaka takoz ya da plastik güvenlik kamerası ayağı kullanılmalıdır. Güvenlik kameralarının, dış ortamda mutlaka su geçirmez olması gerekmektedir. Eğer, kamera ön kapağındaki contasından su alırsa ya da hava sızıntısı olursa, IR kameralarda LED lerde buhar yapacaktır ve görüntüyü olumsuz etkileyecektir. Dış ortama takılacak güvenlik kamerasının, çalışması gereken sıcaklık aralığında çalışmasını sağlamak gerekmektedir Güvenlik kameralarının çalışması gereken sıcaklık aralığı, - 5 derece ve + 45 derecedir. Bu değerlerin altında ya da üstünde olumsuz bir hava koşulu varsa, mutlaka rezistans ve soğutucu fan ya da transistör kullanılmalıdır.

Mekanlarda kullanılan muhafazalarda ise güneş ışıklarına karşı güneş siperliği soğutucu-ısıtıcı fan bulunabilir. Muhafazaların hangi ortamda kullanılacağı koruma sınıfı denen şartlara bağlıdır. Örneğin; IP65 korumasına sahip bir muhafazanın içine hiçbir şekilde toz girmez ve sert yağmur karşısında içine su sızdırmaz. Muhafaza seçiminde kullanılacak ortama uygun muhafaza seçilmelidir. Ortamın

  • toz,
  • nem,
  • güneş ışığı
  • sıcaklık

şartları göz önüne alınarak kamera muhafazası seçilmesine dikkat edilmesi gerekir. Kamera muhafaza ünitelerinden başka kameraları bulunacakları ortama yerleştirmemize ve orada sağlıklı bir biçimde durmasına yarayacak diğer çevre ürünleri ise kamera montaj ayaklarıdır. Kamera montaj ayakları kameraların, pan/tilt ünitelerinin ve muhafazaların duvara ya da tavana montajları için özel olarak üretilirler. Bu ayaklar tüm monte edilecek kameranın istenilen görüş pozisyonuna ayarlanmasını sağlayacak, hareketli mafsallara sahiptirler ve birçok çeşitte ve şekilde olabilirler.

Kamera güvenlik sistemleri firmaları:

Güvenlik sistemleri için yapılacak montaj alanı, uzun metrajlı kablolama gerektiriyorsa, mutlaka konusunda uzman, kendi bünyesinde eğitimli, teknik ekip bulunduran firmaları tercih ediniz. Kamera güvenlik sistemleri piyasasındaki denetimsizlikler nedeni ile teknik ekip barındırmayan firmaların dışarıdan taşeron işçilerle çalışıp, özensiz iş ve sağlıksız bir sistem kurmaları ve montaj sonrası teknik destek vermemeleri, devamlı karşılaşılan kronik sorunlardan birisidir. Yeni uygulamaya konulan ürün ve cihazlar, müşterilerin de bir görüntü yönetim sisteminin uygulanmasından doğabilecek sorumlulukları anlamış olmalarını gerekli kılmaktadır.

Kuruluş, CCTV kapalı devre televizyon sistemi ile bağlantılı olan işletim parametrelerinin kontrollerin ayarlanmasından sorumlu olacak bir kişi, bir sistem yetkilisi tayin edebilir. Sistem yöneticisinin, mekanın güvenlik ve korunma amaçlarına yardımcı olacak kamera güvenlik sistemlerinin amaçlarının ve iç prosedürlerin geliştirilmesinde yönetici ekiple birlikte çalışması gerekmektedir. Bir kamera güvenlik sistemi kurmayı planlayan kuruluşlar çalışanlarına bunun amaçları hakkında eğitim sağlamalıdır. Çalışanları koruma ve güvenli bir iş ortamı sağlama isteklerini açıklamalıdır. Çalışanlar yararlarını anladıkları zaman kamera güvenlik sistemini kabul edeceklerdir. Kamera güvenlik sistemlerinin çoğu belirlenmiş ya da monitörlerden gelen resim görüntülerinin kaydedilmesi için görüntü kayıt cihazlarını kullanırlar.

Teknolojik gelişmeler sayesinde görüntüleri CD ye ve Hard diske dijital biçimde kaydetmek de artık mümkün olmuştur. Kayıt ortamı olarak videokaset yerine, bilgisayarlarda kullanılan hard disklere kayıt gelecek için çok şey vaat etmekle birlikte kayıt cihazları en yaygın olarak kullanılan kaydetme yöntemidir. Saniyede 1 kareden 50 kareye kadar kayıt seçeneği bulunan ürünün hard diskleri gelişen bilgisayar teknolojisi paralelinde büyütülebilmekte böylelikle küçük bir ek yatırımla cihazın kayıt süresi artırılabilmektedir. Bir adetten 8 adete kadar hard disk takılabilen modelleri bulunmaktadır. Kayıt süresi, seçilen kayıt moduna bağlı olarak değişmektedir.4 KAMERALI EKONOMİK CMOS-IR CUT KAMERA SİSTEMLERİ
 

4 KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMLERİ, GÜVENLİK SİSTEMLERİ8 KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ, KAMERA SİSTEMLERİ, GÜVENLİK SİSTEMLERİ, KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ  

 16 KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ, KAMERA SİSTEMLERİ, GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ

 

KAMERA SİSTEMLERİ FİYATLARI.8 KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİHD KAMERA SİSTEMLERİ, HD GÜVENLİK SİSTEMLERİ, HD GÜVENLİK KAMERASI


HAZIR ALARM SİSTEMLERİ, ALARM SİSTEMLERİ


KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMİ, GÜVENLİK SİSTEMLERİ, GÜVENLİK KAMERALARI.
ALARM SİSTEMLERİ, HIRSIZ ALARM SİSTEMİ, DSC ALARM, CADDX, GE, KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ.
ELEKTRONİK YANGIN SİSTEMİ, YANGIN PANELİ, DUMAN DEDEKTÖRÜ, GAZ DEDEKTÖRÜ, ISI DEDEKTÖRÜ, SU BASKIN DEDEKTÖRÜ, KIR BAS BUTONU, YANGIN SİRENİ
PDKS, KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ, BİYOMETRİK SİSTEMLER
KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMİ, GÜVENLİK SİSTEMLERİ, GÜVENLİK KAMERALARI.
 
8 Kameralı Ultra Sistem Montaj Dahil, KAMERA SİSTEMLERİ

1/3'' SONY CCD 600 TVL WATERPROOF 36 HIGH IR LED 4mm-9mm ayarlı, KAMERA SİSTEMLERİ
2.350 USD
(KDV hariç)
İncele

 
16 Kameralı Ultra Sistem Montaj Dahil, KAMERA SİSTEMLERİ

1/3'' SONY CCD 600 TVL WATERPROOF 36 HIGH IR LED 4mm-9mm ayarlı
4.300 USD
(KDV hariç)
İncele

 
4 KAMERALI, BOX, KAMERA SİSTEMİ, GÜVENLİK KAMERALARI, KAMERA SİSTEMLERİ

1/3'' SONY CCD 600 TVL SUPERHAD CCD, DAY & NIGHT 0.05 LUX
1.330 USD
(KDV hariç)
İncele