Kamera Güvenlik Sistemleri
Takvim

Anasayfa


2MP 4 KAMERALI 1080p HD KAMERA SİSTEMLERİ

2MP 8 KAMERALI 1080p HD GÜVENLİK SİSTEMLERİ

2MP 16 KAMERALI 1080p HD KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ

APARTMAN, SİTE VE ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
 16 KAMERALI APARTMAN VE SİTELER İÇİN AHD KAMERA SİSTEMLERİ
BEBEK VE DADI İZLEME HAZIR KAMERA SİSTEMLERİ

BEBEK İZLEME HD KAMERA SİSTEMLERİ8 KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ

4K KAMERA SİSTEMLEİ
HD KAMERA SİSTEMLERİ, HD GÜVENLİK SİSTEMLERİ, HD GÜVENLİK KAMERASIFAYDALI MAKALELER

Elektronik Güvenlik Sistemleri,  Kullanım Alanları Ve Bizlere Sağladığı Faydalar

Elektronik güvenlik sistemleri, son zamanlarda ülkemizde oldukça sık kullanılır hale gelmiş hatta vazgeçilmez olmuştur. Fabrika ve iş yerlerinde kurulan güvenlik ve kamera sistemleri, personel akabinde, iş gücünün artırılmasında, kaza ve çeşitli olaylarda delil toplanmasında ve PDKS sistemleri ile personelin mesai saatlerinin düzenlemesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Alarm sistemleri, hırsızlıktan doğacak bütün zararları, minimum seviyelere düşürmüştür. Yangın ihbar sistemleri büyük ölçüde can kayıplarını önlemiş ve maddi zararları, minimum seviyelere indirmiştir. Basit anlamda bir alarm sistemi işyerinizin veya oturduğunuz mekanın içeriden dışarıdan veya her iki yönden de korunmasını ve yetkisi olmayan kişilerin içeri girmesine izin vermeyen elektronik sistemlerdir. İyi bir alarm sistemi hırsızın veya kötü amaçlı kişilerin içeriye girmesine izin vermemeli, ayrıca bu tip durumlarda telefon hattı vasıtası ile telefon arama cihazı veya güvenlik merkezi AKM aracılığı ile kolluk kuvvetleri ile irtibat halinde olmalı, ayrıca sisteme bağlı doğru yere yerleştirilmiş yüksek ses gücüne sahip bir sirenle de yakın çevreyi uyarmalıdır. Gelişen teknoloji ile beraberinde sadece hırsıza karşı önlem alan cihazlardan çıkıp insan güvenliğini tehdit eden farklı unsurları da kontrol eder hale gelmiştir. Konaklama, toplanma, eğitim, sağlık hizmeti, ticaret, ofis, endüstriyel, depolama, Ceza evi, gibi binalarda, yangını başlangıç aşamasında, tehlikeli boyutlara varmadan algılayarak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak şekilde, her binaya özel projelendirilmiş, tesis edilmesi yasalar gereği olan yangın erken uyarı sistemidir. Sistem en basit anlamda, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli tipteki detektörler, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak ana kontrol paneli ve sesli veya görsel uyarı cihazlarından meydana gelir. Yangın algılama sistemlerinde genel amaç yangının başlangıç aşamasında algılanarak gerekli olan yerlere uyarıların yapılmasıdır. Uyarının yapılmasından itibaren geçen her dakika önemlidir. Buna göre yangının oluştuğu yere en kısa sürede müdahalenin yapılması, ancak yangının oluşma yerinin panel üzerinde görülmesiyle mümkün olur. Yangın algılama sistemleri, bu bilginin alınma prensibine göre ikiye ayrılır. Sistemde yangın ya da arıza bilgisi panel üzerinde bölge bazında görülür. Sistemin kurulu bulunduğu bina bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümleme kat bazında ya da bina bazında yapılabilir. Sistemde kablo tesisatı, oluşturulacak bölge sayısına göre yapılır. Her bölgeye en fazla 20 detektör bağlanabilmektedir. İstenildiği kadar yangın ihbar butonu kullanılabilir. Siren kablosu panelden ayrı olarak çekilir. Sistemde yangın ve arıza bilgisi adres bazında panel üzerinde bulunan LCD ekran üzerinde görülür. Sistemdeki tüm cihazlar panel üzerinde bir adres teşkil eder. Bu adresler istenildiğinde Türkçe de yazılabilir. Sistem mimari yapı itibariyle karmaşık ve yangına müdahalenin bina içerisinde zor olacağı binalarda kullanılır. Tüm algılama ve manuel cihazlar bir adres teşkil ettiğinden dolayı yangın müdahalesi en kısa sürede yapılabilir. Konvansiyonel sistemlere göre, gelişmiş teknik özelliklere sahip sistemlerdir. Sistemdeki tüm elemanlar sistemin kendine özgü yazılımı ile çalışır. Söndürme, gaz algılama, bina otomasyonu, müzik anons, gibi sistemlerle çalıştırılabilecek altyapıya sahip sistemlerdir.

Güvenlik sistemleri kurdurulurken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar:

Güvenlik sistemleri kullanımının önemli olması kadar, konusunda uzman kişiler tarafından, kullanıcılara güvenlik sistemlerinin hakkında ön bilgi verilmesi, mekana göre fizibilite yapılması, hangi ürünlerin ne biçimde fayda sağlayacağının doğru anlatılması ve montajının uzman ekipler tarafından yapılması, satış ve montaj sonrası teknik desteğin ve kullanım eğitiminin çok büyük önemi vardır. Özellikle, evlerde ve iş yerlerinde can güvenliğini sağlayacak ya da, en aza indirecek güvenlik sistemleri kurulmadan önce, mutlaka uzman kişiler ve kuruluşlardan destek alınması önerilir. Günlük hayatımızın her aşamasında etkin bir yeri olan elektrik-elektronik teknolojisi, hayatın her yerinde iletişim, eğlence gibi artan ve değişen ihtiyaçları ve talepleri karşılamak üzere sürekli bir gelişim içinde bulunmaktadır. Günümüzde bu artan ve gelişen ihtiyaçlar içinde belki de en önemlilerinden birisi güvenliktir. İnsanların beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarının yanında güvenlik hayati ihtiyaçlardan olmuştur. Özellikle son yıllarda yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmelerin de etkisi ile hırsızlık olaylarında artışlar yaşanmıştır. Bin bir emeklerle kazanılan birikim ve sermayeler tek bir hırsızlık olayı ile yok olabilmektedir. Bu sebeple korunacak can ve mal değeri bakımından oldukça mütevazi bir bütçeyle tesis edilebilecek bir güvenlik sistemi ile hırsızlık olayını bertaraf etmek oldukça etkin ve akılcı bir yöntem olmaya başlamıştır. Son yıllarda artan bilinç ve güvenlik ihtiyacı ile soygun alarm sistemlerine rağbet de artmıştır. Korunmak istenen bina veya mahaldeki insan ve canlı hareketlerini, kapı ve pencerenin açılması, kasanın açılması veya camların kırılması gibi muhtelif güvenlik ihlallerini algılayarak sesli ve ışıklı uyarı veren alarm sistemleri bu güvenlik ihtiyacını karşılayan elektronik sistemler tesis edilmektedir. Alarm panelleri bölge mantığı ile çalışır. Bu özellik, alarm sinyali alınan bölgenin tespiti, her bölgenin değişik programlama özellikleri ile tanımlanması ve çalışma sistemlerinin seçilmesi için gerekli bir çalışma mantığıdır. Her algılayıcı veya algılayıcı çifti bir bölgede bulunur. Bu bölgedeki dedektör veya dedektörler ilgili bölge klemenslerine bağlanır. Alarm panelleri 4-5-10-16-32 gibi değişik sayıda bölge bağlantıları ile imal edilir. Hangi sayıda bölge ihtiyacı olduğu keşif sırasında tespit edilir. Küçük bir dükkan için dört bölgeli bir sistem yeterli olabilirken birkaç katlı bir işyeri veya banka için daha fazla bölgeli sistem kullanılabilir. Standart bir alarm sistemi, panel ve montaj kutusu, şifre paneli, dedektörler, siren, telefon modülü ve altyapı kablo sisteminden oluşur. Tesis edilen alarm sistemlerinin pek çoğu bu donanımlardan oluşur. Bazı binalarda daha üst seviyede kontrol gerektirir ve oluşabilecek güvenlik ihlalleri için senaryolar oluşturularak bunların her biri için karşı koruma ve kontrol gerçekleştirilir. Örneğin büyük bir şirketin yönetim merkezinde otopark giriş kontrolünden itibaren, kıymetli evrakların bulunduğu kasa dairesine kadar yüksek seviyeli koruma sistemi tesis edilmelidir. Yüksek güvenlikli sistemler bankalar, stratejik öneme sahip askeri binalar, lüks villa ve evler için geliştirilmiştir. Yüksek güvenlikli alarm sistemleri bina otomasyon sistemine entegre ve modüler hâlinde tasarlanır yani sürekli gelişim ve ek unsurları sisteme adapte edilecek şekilde tesis edilir. Güçlü yapıdaki bir güvenlik sistemi için ihtiyaçların iyi belirlenmesi, senaryoların düşünülerek iyi bir projelendirme ve eksiksiz teknik detaylar ile montaj gerekir. Bu sistemlerde aşağıdaki unsurlar modüler ve esnek olarak projelendirilir ve tesis edilir. Ev otomasyon sistemleri, güvenlik yanında konfor da sağlayan ve sisteme bağlı olan tüm elektrikli cihazların ortak bir veri yolu ile haberleşebildiği sistemdir. Sistem, günlük yaşantı tarzlarını elektronik sisteme adapte eden bir düzen oluşturur. Otomasyon sistemi, algılayıcılardan aldığı bilgiyi işleyerek çok amaçlı olarak kullanmak üzere veri girişi yapar. Bunu işler ve gerekli çıkışları aktif ederek çalışır. Örneğin evin bir köşesine yerleştirilecek bir hareket algılayıcısı, evin sakinleri evde yokken veya uykudayken hırsızlığa karşı bir alarm tetikleyicisi olarak kullanılabilirken evde iken odaya girildiğine ışıkların yakılması, odasında uyuyan bebeğiniz hareketlendiğinde veya bakım altında tutulması gereken bir kimse uzun süre hareketsiz kaldığında size telefonla bir uyarı gönderilmesi için kullanılabilir. Bu sistemler kablolu ve kablosuz kontrol üniteleri ile tek bir kontrolcü üzerinden güvenlik sistemi ile beraber evdeki tüm cihazların kontrolünü yerinden ve uzaktan sağlar. Bu sistemlere ev, bina otomasyonu, akıllı ev veya akıllı bina adı da verilmektedir. Akıllı evler, günlük yaşam alışkanlıklarımız, zevklerimiz, güvenliğimiz, konfor ihtiyaçlarımız ve/veya zorunluluklar göz önüne alınarak esnek olarak düzenlenebilen ve programlanabilen tesisat alt yapısı ve elektrik-elektronik cihazlardan oluşan sistemlerdir

Güvenlik sistemleri sektöründe doğru firma seçimi:

Güvenlik sistemleri piyasasında, henüz yasal düzenlemeler olmadığı gibi bu işi yapacak kişiler ya da kuruluşlar belge ya da yasa ile belirlenmemiştir. Okullarda eğitim ve düzenlemeler yeni yeni oluşturulmaktadır, bu durumda güvenlik sistemleri sektöründe bilgisiz ve nerdeyse insanların canına ya da malına zarar verebilecek hatalar yapabilen insanlar söz sahibi olmuştur. Bu sebepten tüketici olarak, mutlaka referans aldığınız bilinen ve işine hakim firmaları seçmenizde fayda var.

Güvenlik sistemleri sektöründe karşılaşılabilecek sorunlar:

Güvenlik sistemleri piyasasındaki fiyat farkları neredeyse tüketicinin kafasını karıştıracak kadar farklılık göstermektedir. 4 kameralı standart bir güvenlik sistemini ele alacak olursak, kameraların çözünürlükleri ve sensörü (CCD) büyük rol oynamaktadır güvenlik sistemlerinin kamerasında sensörün SONY olması önemli bir etkendir. Sony sensör en son teknoloji ile üretilir ve güvenlik kamerası için tasarlanmıştır. Sony CCD 365 gün 24 saat sorunsuz çalışır ve ısındıkça performansı artar uzun yıllar dış ve iç ortamlarda çalışır. Sony CCD kullanılan kameralara alternatif olarak üretilen, CMOS ya da IRCUT daha ekonomik bir çözüm olabilir, ancak cep telefonlarında kullanılan bu teknolojinin güvenlik sistemleri için. Sağlıklı bir çözüm ve uygulama olması söz konusu değildir. Ancak, haksız ticari kazanç sağlamak isteyen kişi ya da kuruluşlar, tüketicinin bu konudaki tecrübesizliğini ya da güvenini istismar etmektedir. İnternet üzerinden erişilen, ihtiyaca uygun çeşitli sistemlerin, aşırı fiyat farkları ya sistemin kalitesinden ya markalı ürünlerin fahiş fiyatlarından ya da hazırladığı paketi eksik verip, montaj sırasında müşterisinden, iş başlangıcında anlaşılan fiyatın üzerinde ücret talep eden kişiler yüzünden oluşmaktadır.
Kamera güvenlik sistemleri montaj öncesi keşif bilgileri:

Güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri de, oluşabilecek maddi ve manevi  zararları önlemektir. Güvenlik sistemleri, montajı yapılmadan önce uzman kişilerce mekanın risk analizi yapılmalıdır. İyi bir keşif yapılarak hem kamera güvenlik sistemleri kurulum sürecinde ki maliyetleri en aza indirip, aynı zamanda risk bölgelerini sıfıra indirmek gerekmektedir. Bünyesinde fiziki güvenlik görevlisi barındıran kurum ve kuruluşlar beraberinde kamera güvenlik sistemleri kurarak insan hatalarını da minimize etmiş olacaktır. İç ve dış tehditlere karşı yapılacak analizin büyük önemi vardır. Kamera güvenlik sistemleri ancak bilgili ve bu konuda eğitimli kişiler tarafından güvenlik açığı bırakmadan mekana adapte edilebilir. Bu sebepten mutlaka konusunda uzman kişilerden destek alınız. Güvenlik sistemleri çok çeşitli ürün yelpazesine sahiptir, ürünleriniz mutlaka amaca uygun seçilmeli ve sonrasında depolanan kayıtlara ulaşılmak istendiğinde problem yaşanmaması gerekmektedir, kayıtların olaylar sonrası ispat ve delil sayılacağını unutmayınız.

Kamera güvenlik sistemleri altyapı hazırlık:

Kamera güvenlik sistemleri kurulumunda alt yapının, kablolamanın ve kablonun kamera kayıt cihazına ve güvenlik kamerasına bağlanırken takip ettiği yolların bile önemi çok büyüktür. Görüntü kabloları, düşük bir görüntü sinyali taşıdığından zayıf akımla sinyal taşır. Bu sebepten daha yüksek akım taşıyan kabloların yanından yürütülmemelidir. Eğer mecbur bir yol izlenecekse mutlaka iyi izole edilmiş, yüksek gerilimlerin yarattığı manyetik alanlardan etkilenmeyecek kablolar seçilmelidir. Sonrasında, parazitli bir görüntü oluşmaya başlayacak ve bütün sisteme sirayet edecektir.  Görüntü sinyali ile birlikte kameraya çalışması için aktarılacak 12 volt kablonun kalitesine göre ortalama 150 metreye kadar çekilmesinde fayda vardır. Daha uzun mesafelerde kameraya gerekli güç 220 volt taşınarak, güvenlik kamerasının yanından 12 voltluk bir adaptörle beslenmesi gerekir. Kamera sistemleri, kurulurken eğer kablolama yer altından gidecekse mutlaka çelik ve plastik kaplı spiral borular kullanılmalıdır. Kamera güvenlik sistemleri için kullanılacak konnektör, adaptör ve ek yerlerinin dış ortamda kalacak kısımları çok iyi izole edilmelidir. Bu noktada ürünlerin ve montaj kalitesinin çok büyük önemi vardır. Kabloların görevi  görüntü sinyalini kameradan kamera kayıt cihazına aktarmaktır. Günümüzde fazla sayıda görüntü aktarım yöntemi mevcuttur. Mevcut teknolojinin kendi avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Montajdaki ihtiyaç farklılıklarına göre aynı kamera güvenlik sistemlerinde kullanılabilen farklı görüntü aktarım imkanları bulmak mümkündür. Montajda kullanılacak kabloların seçimi, mesafe, alan, maliyet ve yerleşim  gibi faktörlere bağlıdır. Bunlarla birlikte, neredeyse  tüm aktarım yöntemleri değişik biçimlerde oluşan etkilerden ya da kayıplardan zarar görürler. İyi planlama ve montaj  bu etkileri en aza indirmektedir. Günümüzde uygulanmakta olan sinyal aktarım ürünlerinden  bazıları arasında, koaksiyel kablo, fiber optik, telefon hatları, mikrodalga, kızıl ötesi ışın ve radyo frekansı sayılabilir. CCTV Kapalı devre televizyon  diye adlandırılan kamera güvenlik sistemi, özel kablolara ihtiyaç duymaktadır. Her ne kadar, bir koaksiyel kablo ve yanında da 3-4 adet kablo çekilebilse de bunun estetik ve ekonomik olmadığı açıktır. Bütün bu ihtiyaçların bir kablo altında toplanması neticesinde bu kablolar CCTV kablosu ismini almıştır. Bir CCTV koaksiyel kablo, kamera ile kayıt cihazı arasında sürekli bir bağlantı ya da kapalı devre sağlayan bir kablodur. Koaksiyel kablo yakınlardaki herhangi bir elektronik cihaz ya da elektrik kablolarından gelebilecek  kötü etkileri en aza indirmek için izole edilmiştir. Görüntü sinyaline farklı  bir sinyalin karışmaması için canlı ucun korunması gerekir. Koaksiyel tip kablolar görüntü sinyali taşımada birebirdir. Koaksiyel kabloların ortasında kalın bir tel şeklinde veya çok telli bir kablo bulunur. Bu telin etrafı kalın plastik izolasyon ile kaplıdır. Plastiğin dışında ise birbirine saç örgüsü gibi sarılmış bakır tel bulunur. Bu tel bütün gövdeye sarılmış şekildedir. Bu örgü modeli, kablonun kırılmaması, küçük ölçülerdeki ezilmelerde bile sinyalin taşınabilmesi içindir. Ayrıca en fazla elektron iletişimini sağlar. Bu tip kabloların uçlarında ise BNC konnektörü adı verilen bir uç bulunur. Bu konnektörün  özelliği en iyi iletimi sağlaması, sağlamlığı ve takıldığı yerden çıkmamasıdır. Birbirine geçirilen ve çoğaltılan birçok modeli üretilmiştir.

Kamera güvenlik sistemleri montaj bilgileri:

Kamera güvenlik sistemleri için kullanılacak güvenlik kameralarının, montajı şase almayacak noktalara monte edilmelidir. Demire monte edilecek güvenlik kamerasında, mutlaka takoz yada plastik güvenlik kamerası ayağı kullanılmalıdır. Güvenlik kameralarının, dış ortamda mutlaka su geçirmez olması gerekmektedir. Eğer, kamera ön kapağındaki contasından su alırsa ya da hava sızıntısı olursa, IR kameralarda LED lerde  buhar yapacaktır ve görüntüyü olumsuz etkileyecektir. Dış ortama takılacak güvenlik kamerasının, çalışması gereken sıcaklık aralığında çalışmasını sağlamak gerekmektedir Güvenlik kameralarının çalışması gereken sıcaklık aralığı, - 5 derece ve + 45 derecedir. Bu değerlerin altında ya da üstünde olumsuz bir hava koşulu varsa, mutlaka rezistans ve soğutucu fan ya da transistör kullanılmalıdır. Mekanlarda kullanılan muhafazalarda ise güneş ışıklarına karşı güneş siperliği soğutucu-ısıtıcı fan bulunabilir. Muhafazaların hangi ortamda kullanılacağı koruma sınıfı denen şartlara bağlıdır. Örneğin; IP65 korumasına sahip bir muhafazanın içine hiçbir şekilde toz girmez ve sert yağmur karşısında içine su sızdırmaz. Muhafaza seçiminde kullanılacak ortama uygun muhafaza seçilmelidir. Ortamın toz, nem, güneş ışığı ve sıcaklık şartları göz önüne alınarak kamera muhafazası seçilmesine dikkat edilmesi gerekir. Kamera muhafaza ünitelerinden başka kameraları bulunacakları ortama yerleştirmemize ve orada sağlıklı bir biçimde durmasına yarayacak diğer çevre ürünleri ise kamera montaj ayaklarıdır. Kamera montaj ayakları kameraların, pan/tilt ünitelerinin ve muhafazaların duvara ya da tavana montajları için özel olarak üretilirler. Bu ayaklar tüm monte edilecek kameranın istenilen görüş pozisyonuna ayarlanmasını sağlayacak, hareketli mafsallara sahiptirler ve birçok çeşitte ve şekilde olabilirler.

Kamera güvenlik sistemleri firmaları:

Güvenlik sistemleri için yapılacak montaj alanı, uzun metrajlı kablolama gerektiriyorsa, mutlaka konusunda uzman, kendi bünyesinde eğitimli, teknik ekip bulunduran firmaları tercih ediniz. Kamera güvenlik sistemleri piyasasındaki denetimsizlikler nedeni ile teknik ekip barındırmayan firmaların dışarıdan taşeron işçilerle çalışıp, özensiz iş ve sağlıksız bir sistem kurmaları ve montaj sonrası teknik destek vermemeleri, devamlı karşılaşılan kronik sorunlardan birisidir. Yeni uygulamaya konulan ürün ve cihazlar, müşterilerin de bir görüntü yönetim sisteminin uygulanmasından doğabilecek sorumlulukları anlamış olmalarını gerekli kılmaktadır. Kuruluş, CCTV kapalı devre televizyon sistemi ile bağlantılı olan işletim parametrelerinin kontrollerin ayarlanmasından sorumlu olacak bir kişi, bir sistem yetkilisi tayin edebilir. Sistem yöneticisinin, mekanın  güvenlik ve korunma amaçlarına yardımcı olacak kamera güvenlik sistemlerinin  amaçlarının ve  iç prosedürlerin geliştirilmesinde yönetici ekiple birlikte çalışması gerekmektedir. Bir kamera güvenlik sistemi kurmayı planlayan kuruluşlar çalışanlarına bunun amaçları hakkında eğitim sağlamalıdır.  Çalışanları koruma ve güvenli bir iş ortamı sağlama isteklerini  açıklamalıdır. Çalışanlar yararlarını anladıkları zaman kamera güvenlik sistemini  kabul edeceklerdir.  Kamera güvenlik sistemlerinin  çoğu belirlenmiş ya da monitörlerden gelen resim görüntülerinin kaydedilmesi için görüntü kayıt cihazlarını kullanırlar. Teknolojik gelişmeler sayesinde görüntüleri CD ye ve Hard diske dijital biçimde kaydetmek de artık mümkün olmuştur. Kayıt ortamı olarak videokaset yerine, bilgisayarlarda kullanılan hard disklere kayıt gelecek için çok şey vaat etmekle birlikte kayıt cihazları en yaygın olarak kullanılan kaydetme yöntemidir. Saniyede 1 kareden 50 kareye kadar kayıt seçeneği bulunan ürünün hard diskleri gelişen bilgisayar teknolojisi paralelinde büyütülebilmekte böylelikle küçük bir ek yatırımla cihazın kayıt süresi artırılabilmektedir. Bir adetten 8 adete kadar hard disk takılabilen modelleri bulunmaktadır. Kayıt süresi, seçilen kayıt moduna bağlı olarak değişmektedir.
Kamera sistemleri kullanım alanları ve faydaları:

Kurumlar, kuruluşlar ya da şahıslar karşılaşabilecekleri iç ya da dış tehditlere karşı, günümüzde en yaygın kullanılan kamera sistemleri, alarm sistemleri ve yangın ihbar sistemlerini tercih etmektedirler. Kamera sistemleri kullanım alanlarına göre çok ciddi kazanımlar sağlayan, maddi ve manevi zararları minimize eden, meydana gelen kazaların ya da olayların sebeplerinin belirlenmesini sağlayan son derece etkili elektronik güvenlik sistemleridir. Kamera sistemleri seneler boyunca güvenlik sektöründe önemli bir rol oynamıştır. Bu sistemler güvenlik personeli tarafından izlenen bu işe ayrılmış bir monitöre sinyaller gönderen kabloyla bağlı güvenlik kameralarından oluşmuştur. Yeni teknolojilerin uygulamaya konulmasıyla birlikte kamera kayıt sistemleri için yeni tasarım kavramları ve uyum imkanları doğmuştur. Son 10 yıl içinde mikroişlemciler, CCD kameraları, görüntülü sinyal iletim yöntemleri ve çoklayıcı (matris) seçicilerdeki gelişmeler eski, geleneksel sistemlerin sınırlılıklarını ortadan kaldırmıştır. Günümüzde, eskiye göre kabloyla ulaşılamayacak kadar çok uzak alanları izlemek, görüntüyü, hareket görünen bir alana çevirmek ve 16 kameradan tek bir görüntü kayıt cihazına kayıt yapmak mümkün olmaktadır. Yeni uygulamaya konulan ürün ve cihazlar, müşterilerin de bir görüntü yönetim sisteminin uygulanmasından doğabilecek sorumlulukları anlamış olmalarını gerekli kılmaktadır. Kuruluş, kapalı devre televizyon sistemi ile bağlantılı olan işletim parametrelerinin yönetsel kontrollerin ayarlanmasından sorumlu olacak bir kişi bir sistem yöneticisi - tayin edebilir. Sistem yöneticisinin, kuruluşun güvenlik ve korunma amaçlarına yardımcı olacak CCTV politikalarının ve iç kurallarının geliştirilmesinde yönetici ekiple birlikte çalışması gerekmektedir. Bir Kamera sistemi kurmayı planlayan kuruluşlar çalışanlarına bunun amaçları hakkında eğitim sağlamalıdır. Yönetim,  şirketin,  şirkete ait varlıları koruma, çalışanları koruma ve güvenli bir iş ortamı sağlama arzusunu açıklamalıdır. Çalışanlar yararlarını anladıkları zaman CCTV Kamera sistemlerini kabul edeceklerdir.


Kamera sistemleri  ve teknolojik gelişmeler:

Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ile kamera sistemleri için kullanılan güvenlik kameralarında, yüksek çözünürlüklü, kullanılacağı alana göre hareketli, otomatik tur yapabilen, otomatik zoom ve focus yapabilen, hatta hareketi takip eden kameralar çok sayıda seçenek ile ülkemizde yaygın ve ciddi bir tüketici kitlesine sahiptir. Gittikçe yaygınlaşan kamera sistemleri özel kişilerin konutlarını ya da iş yerlerini, apartman ve site girişlerini ortak kullanım alanlarını, çocuk parklarını, otoparkları site ve apartmanların giriş çıkış noktalarını güvence ve kayıt altına almaktadır. Kapalı devre kontrol sistemleri artık gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir Dünyada güvenliğin önemi sürekli artması elektronik güvenlik sistemleri sektörünün gelişmesine yön vermiştir. Kamera güvenlik sistemleri teknolojisindeki gelişmeler sonucunda kamera kayıt cihazları  ile gözetim, günümüzde mevcut olan en değerli koruma, güvenlik ve yönetim aracı halini almıştır. Mağazalar hırsızları ve dürüst olmayan çalışanları izlemek, asılsız kaza iddialarına karşı delil toplamak ve birbirinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olabilen mağazalarda sergilenen malları gözetim altında tutmak için kamera sistemlerinden yararlanmaktadır. İmalatçılar, hükümetler, hastaneler ve üniversiteler ziyaretçilerin ve çalışanların kimliğini tespit etmek, tehlikeli çalışma bölgelerini izlemek, hırsızlığa karşı korunmak, bina ve park alanlarında güvenliği sağlamak için kamera güvenlik sistemleri kullanmaktadırlar. Teknolojinin mümkün kıldığı ölçüde kamera güvenlik sistemleri için yeni kullanım imkanlarıda doğmaktadır. Korunma ve güvenlik alanındaki faydaları dikkate değerdir.

Kamera sistemleri olay belirlemede etkin kullanılmaktadır:

Büyük işletmelerde kamera sistemleri personelin devam takibinde, oluşabilecek iş kazalarında sebep belirlemeye, zincir mağazalarda bütün şubelerin aynı anda takibine olanak sağlamaktadır. Uzun bir süredir, okullarda ana okullarında, hastanelerde, resmi kuruluşlarda aktif olarak kamera sistemi kullanılmaktadır. Depolanmış kamera görüntüleri çoğu zaman polise delil olarak sunulmuş ve yaşam alanlarımızı iş sahalarımızı hatta çocuklarımızın ve sevdiklerimizin yaşam alanlarını daha güvenli bir hale getirmiştir. Ancak, şunu da akılda tutmak gerekir ki kamera güvenlik sistemleri tek başlarına bir koruma sağlamazlar. Sistemi kullanan kişiler, sistemin kapasitesi hakkında bilgi sahibi, kullanımda vasıflı olmalı ve kamera sistemine yakalanan görüntü ve olaylara derhal tepki verebilmelidir. Tüm kamera güvenlik sistemlerinde olduğu gibi ürün seçimi kullanıcıların isteklerine göre belirlenmektedir. Sistemi kurmakla yükümlü güvenlik firması ürünler satın alınmadan ve kurulum yapılmadan önce kameraların amaçlarını ve kamera sistemlerinin tesis edileceği ortamları analiz etmelidir. Kullanıcılar ise neyi hedeflediklerini bilmelidirler. Kamera sistemleri hızla gelişmeye devam ediyor Kamera kayıt cihazları, teknolojinin ilerlemesi ile kullanım alanına göre birçok özelliğe sahiptir. Çeşitli kombinasyonlarda kayıt yapma ve belirleme, ciddi boyutlarda kayıt depolama, çok kullanışlı ve anlaşılır arayüz, yardımcı yazılımlarla cep telefonlarından ve kişiye özel kurgulanmış PC programlarıyla tam anlamıyla kullanıcıya hizmet vermektedirler. Çin’de ki elektronik piyasasındaki ciddi teknolojik gelişmeler ve iş gücü, markalı ve pahalı cihazlara birçok alternatif getirmiştir.

Bugün birçok bütçeye uygun hazır paket kamera sistemleri ve OEM ürünlerle tüketici ile buluşmaktadır. Bu sistemler, kullanım alanlarına montajı ve teknik desteği ile hizmet sunan birçok güvenlik firması için iş alanı yaratmıştır. Kamera sistemleri istihdamda önemli bir alan oluşturmakta ve hızla ilerlemektedir. İleri ki senelerde, kamera sistemi piyasasında ki, yasal düzenlemelerle ve yetkilendirmelerle uygulama alanlarında hizmet kalitesinin ve ürün kalitesinin artması beklenmektedir. Güvenlik sistemlerinde,  genellikle gece görüşlü sabit lensli kameralar tercih edilir.  Bunun nedeni  diğer kamera sisteminden gelen görüntülerin kaydedilmesi için kayıt cihazları kullanılır. Teknolojik gelişmeler sayesinde görüntüleri sabit diske dijital biçimde kaydetmek de artık mümkün olmuştur. Kayıt ortamı olarak video kaset yerine, bilgisayarlarda kullanılan sabit disklere kayıt gelecek için çok şey vaat etmekle birlikte halen kamera kayıt cihazı en yaygın olarak kullanılan kaydetme yöntemidir. Saniyede 1 kareden 50 kareye kadar kayıt seçeneği bulunan ürünün sabit diskleri gelişen bilgisayar teknolojisi paralelinde büyütülmektedir.  Böylelikle küçük bir ek yatırımla cihazın kayıt süresi artırılabilmektedir. Bir adetten 8 adede kadar sabit disk takılabilen modelleri bulunmaktadır. Kayıt süresi, seçilen kayıt türüne bağlı olarak değişmektedir. Güvenlik sektöründe kullanılan kameralarda CMOS kamera düzenlerine benzemeyen ve yakın geçmişte geliştirilen CCD ler kullanılmaktadır. Bugün, hemen hemen her güvenlik kamerasında görüntü yakalama için CCD kameralar kullanılmaktadır. Bu kameralar "görüntüleyici" mercekler tarafından yakalanan ışığı bir resime dönüştürür. CCD kameralar daha yüksek kontrast’a ve daha iyi çözünürlüğe sahip resimler oluşturarak görüntü oluşturulmasını güçlendirir ve geliştirirler. CCD kameralar daha hafif, daha küçük, daha hassas ve çok daha dayanıklıdır. Ayrıca, CMOS  kameralardan daha canlı renkler üretirler. İster CCD ister CMOS  olsun, kamera performansı büyük ölçüde alandan yansıtılan ışığa ve kameranın görüntüleyicisine bağlıdır. Yansıtılan ışık miktarı görüntüleyicideki duyarlı maddeyi harekete geçirecek düzeyde yeterli olmalı ve belirli bir kamera satın alınmadan ve montajı yapılmadan önce bu bilinmelidir. Mevcut ışık düzeyinin önemli ölçüde değişiklikler gösterdiği yerlerde otomatik iris kontrolüne haiz kameralar görüntü kalitesinin artırılmasına yardımcı olur. Otomatik iris kontrolü kameraların merceklerden geçen ışık miktarına göre irislerin otomatik olarak açılmasını ya da kapanmasını sağlar. Örneğin, parlak, güneşli bir günde otomatik irisli bir kamera, kamera görüntüleyiciye fazla ışık gelmesini önlemek için irisi kısacaktır. Gece ise kamera daha fazla ışık gelmesini sağlamak için irisi açacaktır. Otomatik iris kontrolü bulunan kameralar yapay ışıklandırma uygulanan iç mekânlar gibi küçük ışık değişikliklerinin olduğu yerlerde tatbik edilmelidir. CCD'lerde her bir resim pixeli  için bir yarı iletken elaman vardır. Eskiden bir güvenlik kamerası, görüntüyü kamera düzeninin hedefine odaklayan bir objektif ve kamera tüpü veya CCD ile taramayı sağlayan elektronik devre ve oluşturulan görüntü işaretini güçlendiren bir güçlendiriciden oluşmaktaydı. CCD’ler 1970 yılında kamera tüplerine alternatif olmak üzere geliştirilmiş ve bu görüntüleme elamanlarını kullanan kameraların yapımı üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. 1977 yılında ilk CCD kameralar amatör kullanıcılar için piyasaya sunulmuştur. CCD yarı iletken bir elemandır. Görüntü foto katot üzerine uygun optik düzenlerle düşürülür. CCD üzerinde bulunan foto katottan görüntünün ışık durumuna göre elektron üretilir. Işığa duyarlı elemanların her biri, üzerine düşen ışıkla orantılı olarak şarj olmakta ve çok kısa bir süre sonra her bir elemanda, elektriksel işarete dönüştürülen görüntü bilgisi bir hafızaya depolanarak görüntünün tümü oluşturulmaktadır. Tüplü kameraların tersine boyutları çok küçük olan CCD üzerinde bulunan eleman Sayısı 190 bin civarındadır. Tüplü kameraların boyut ve kullanım zorluğu da CCD kameralara bağımlılığı arttırmıştır. CCD lerin üç temel işlevi bulunur. Bunlar kamera sistemlerinde kullanılan sayısal kameralar analog kameralardan farklı olarak görüntü işleme gücüne sahiptirler. Bu özellik sadece görüntüyü elde edip, dönüştürmek için değil, sayısal olarak yönetip, network ortamında iletmek amacı ile sıkıştırmak için de kullanılır. Görüntü kalitesi oldukça değişebilir, optik ve görüntü sensörünün seçimine, mevcut işleme gücüne, görüntü işlemcisi içinde yer alan algoritmanın karmaşıklığına ve seviyesine bağlıdır.KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMİ, GÜVENLİK SİSTEMLERİ, GÜVENLİK KAMERALARI.
ALARM SİSTEMLERİ, HIRSIZ ALARM SİSTEMİ, DSC ALARM, CADDX, GE, KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ.
ELEKTRONİK YANGIN SİSTEMİ, YANGIN PANELİ, DUMAN DEDEKTÖRÜ, GAZ DEDEKTÖRÜ, ISI DEDEKTÖRÜ, SU BASKIN DEDEKTÖRÜ, KIR BAS BUTONU, YANGIN SİRENİ
PDKS, KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ, BİYOMETRİK SİSTEMLER
KAMERA GÜVENLİK SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMLERİ, KAMERA SİSTEMİ, GÜVENLİK SİSTEMLERİ, GÜVENLİK KAMERALARI.
İletişim

İLETİŞİM

0546 691 41 19

0543 650 34 40

Üyelik Girişi
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.53595.5581
Euro6.13716.1617
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret551530